banner

ደንበኛ ለመሆን ይመዝገቡየተጠቃሚ መግቢያ

ለመጫን የተመዘገቡ የጭነት ዝርዝሮች

መለያ ኮድ:1175

የጭነቱ አይነት: ሲሚንቶ

የጭነቱ መነሻ: ደርባ

የጭነቱ መዳረሻ:ባህር ዳር

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑ



መለያ ኮድ:1174

የጭነቱ አይነት: ገብስ

የጭነቱ መነሻ: አዳማ

የጭነቱ መዳረሻ:ጎንደር

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑ



መለያ ኮድ:1173

የጭነቱ አይነት: ስሚንቶ

የጭነቱ መነሻ: ዳንጎቴ

የጭነቱ መዳረሻ:ባህርዳር

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑ



መለያ ኮድ:1172

የጭነቱ አይነት: ሲሚንቶ

የጭነቱ መነሻ: ደርባ

የጭነቱ መዳረሻ:ጦር ሀይሎች አዲስ አበባ

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑ



መለያ ኮድ:1171

የጭነቱ አይነት: ስሚንቶ

የጭነቱ መነሻ: ደርባ

የጭነቱ መዳረሻ:ደሴ

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑ



መለያ ኮድ:1170

የጭነቱ አይነት: ከሰል

የጭነቱ መነሻ: ደምበጫ

የጭነቱ መዳረሻ:አዲስ አበባ

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑ



መለያ ኮድ:1169

የጭነቱ አይነት: ስሚንቶ

የጭነቱ መነሻ: ዳንጎቴ

የጭነቱ መዳረሻ:ባህር ዳር

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑ



መለያ ኮድ:1165

የጭነቱ አይነት: ስሚንቶ

የጭነቱ መነሻ: ሙገር

የጭነቱ መዳረሻ:ባህርዳር

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑ



መለያ ኮድ:1166

የጭነቱ አይነት: ስሚንቶ

የጭነቱ መነሻ: ዱከም

የጭነቱ መዳረሻ:ባህርዳር

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑ



መለያ ኮድ:1168

የጭነቱ አይነት: ስሚንቶ

የጭነቱ መነሻ: አዲስ አበባ

የጭነቱ መዳረሻ:ባህርዳር

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑ