banner

ደንበኛ ለመሆን ይመዝገቡየተጠቃሚ መግቢያ

ለመጫን የተመዘገቡ የጭነት ዝርዝሮች

መለያ ኮድ:1199

የጭነቱ አይነት: ሲሚንቶ

የጭነቱ መነሻ: ዳንጎቴ

የጭነቱ መዳረሻ:ባህርዳር

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1198

የጭነቱ አይነት: ጁስ

የጭነቱ መነሻ: አዲስ አበባ

የጭነቱ መዳረሻ:ድሬዳዋ

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1196

የጭነቱ አይነት: ስሚንቶ

የጭነቱ መነሻ: ዳንጎቴ

የጭነቱ መዳረሻ:ደብረማርቆስ

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1197

የጭነቱ አይነት: ስሚንቶ

የጭነቱ መነሻ: አዲስ አበባ

የጭነቱ መዳረሻ:እስቴ

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1195

የጭነቱ አይነት: ሲሚንቶ

የጭነቱ መነሻ: ዳንጎቴ

የጭነቱ መዳረሻ:ባህርዳር

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1194

የጭነቱ አይነት: ስሚንቶ

የጭነቱ መነሻ: ዳንጎቴ

የጭነቱ መዳረሻ:እንጅባራ

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1193

የጭነቱ አይነት: ስሚንቶ

የጭነቱ መነሻ: ዳንጎቴ

የጭነቱ መዳረሻ:ባህርዳር

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1192

የጭነቱ አይነት: ስሚንቶ

የጭነቱ መነሻ: ዳንጎቴ

የጭነቱ መዳረሻ:እስቴ

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1190

የጭነቱ አይነት: ሲሚንቶ

የጭነቱ መነሻ: ዳንጎቴ

የጭነቱ መዳረሻ:ባህር ዳር

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1191

የጭነቱ አይነት: ኦሞ ሳሙና

የጭነቱ መነሻ: ዱከም

የጭነቱ መዳረሻ:ባህር ዳር

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑ