banner

ደንበኛ ለመሆን ይመዝገቡየተጠቃሚ መግቢያ

ለመጫን የተመዘገቡ የጭነት ዝርዝሮች

መለያ ኮድ:1070

የጭነቱ አይነት: አተር ክክ

የጭነቱ መነሻ: ጅቡቲ

የጭነቱ መዳረሻ:ደብረዘይት

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1065

የጭነቱ አይነት: ሲሚንቶ/Simintoo

የጭነቱ መነሻ: አዲስ አበባ/Addis Ababa

የጭነቱ መዳረሻ:ጅማ/Jimmaa

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1067

የጭነቱ አይነት: ሲሚንቶ/Simintoo

የጭነቱ መነሻ: ደርባ/Darbaa

የጭነቱ መዳረሻ:ቦንጋ/Bongaa

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1060

የጭነቱ አይነት: ጨው/Soogida

የጭነቱ መነሻ: አዲስ አበባ (አለም ባንክ)/ Alem Bank

የጭነቱ መዳረሻ:ባህርዳር/Baahirdar

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1059

የጭነቱ አይነት: ስንዴ/Qamadii

የጭነቱ መነሻ: አዳማ/Adaamaa

የጭነቱ መዳረሻ:ጐንደር/Goonder

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1056

የጭነቱ አይነት: ሲሚንቶ/Simintoo

የጭነቱ መነሻ: ዳንጐቴ/Daangotee

የጭነቱ መዳረሻ:ጐንደር/Goonder

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1057

የጭነቱ አይነት: ስንዴ/Qamadii /1kunt 500 birr

የጭነቱ መነሻ: አዳማ/Adaamaa

የጭነቱ መዳረሻ:መቌሌ/Maqalee

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1058

የጭነቱ አይነት: አኩሪ አተር

የጭነቱ መነሻ: ባህር ዳር

የጭነቱ መዳረሻ:ጅቡቲ/Jiibuutii

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1055

የጭነቱ አይነት: ብረታብረት በ ሎቤድ

የጭነቱ መነሻ: ጅቡቲ

የጭነቱ መዳረሻ:አዲስ አበባ

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1052

የጭነቱ አይነት: ኑግ/Nuugii

የጭነቱ መነሻ: ቡራዩ/Buuraayuu

የጭነቱ መዳረሻ:ጅቡቲ/Jiibuutii

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑ