logo Giddugala Sirna kuusaa Odeeffannoo Fee’insi ni Jira

odeeffannoo dabalataa ilaaluuf koodii addaa fee'uumsaa filatan. 1231 dha::odeeffannoo dabalataa ilaaluuf seenaa.