1. waa'ee ChinetAlle -Giddu gala sirna kuusaa odeeffannoo fee'uumsaa

giddu gali kuusaa odeeffannoo fee'uumsaa fee'uumsoota adda addaa Itoophiyaa keessatti argaman bakka tokkootti kan itti argataniidha. Itoophiyaa keessattii dhaabbata odeeffannoo fee'uumsaa keenuun isa duraa kan ta'eedha.

2. fayyadamtoonni chinetAlle enyuufaadha?

kuunnin fayyadamtoota kan ta'aniidha?

3.Tajaajilamaa ChinetAlle ta'uuf maal barbaachisa?

Tajaajilamaa ta'uuf jaqaba galma'aa. itti anee koodii addaa kafaltii isinif ergamuun kafaltii tajaajilamaa filachuun kafaltii keessan baankii eega kafaltanii booda mirkaneessuun isiin irraa egama. Galma'uuf kana tuqaa .

Contact us