banner

Tajaajilamaa ta’uuf galma’aaSeensa tajaajilamaa

fee'uumsa adda addaa fee’uumsaaf galma’an

Koodii Addaa:1240

Goosa fee’uumsaan: ገብስ

Ka’uumsa fee’uumsaan: ሻሸመኔ

Gahuumsa fee’uumsaan:አዲስ አበባ

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1239

Goosa fee’uumsaan: ስንዴ

Ka’uumsa fee’uumsaan: አዳማ

Gahuumsa fee’uumsaan:መቀሌ

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1237

Goosa fee’uumsaan: የኮንስትራክሽን እቃ በ ኮንቴነር

Ka’uumsa fee’uumsaan: ሞጆ

Gahuumsa fee’uumsaan:ባህር ዳር

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1238

Goosa fee’uumsaan: አፈር የመንገድ ስራ

Ka’uumsa fee’uumsaan: አፋር

Gahuumsa fee’uumsaan:አፋር

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1236

Goosa fee’uumsaan: ሰሊጥ

Ka’uumsa fee’uumsaan: ጎንደር

Gahuumsa fee’uumsaan:ጅቡቲ

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1235

Goosa fee’uumsaan: ስሚንቶ

Ka’uumsa fee’uumsaan: ዳንጎቴ

Gahuumsa fee’uumsaan:አሶሳ

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1234

Goosa fee’uumsaan: ባቄላ

Ka’uumsa fee’uumsaan: ናዝሬት

Gahuumsa fee’uumsaan:ጎንደር

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1233

Goosa fee’uumsaan: የድንጋይ ከሰል

Ka’uumsa fee’uumsaan: አዲስ አበባ

Gahuumsa fee’uumsaan:መቀሌ

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1230

Goosa fee’uumsaan: የማዳበሪያ ጥሬ እቃ

Ka’uumsa fee’uumsaan: አዲስ አበባ

Gahuumsa fee’uumsaan:ባህርዳር

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1231

Goosa fee’uumsaan: ዱቄት

Ka’uumsa fee’uumsaan: አዲስ አበባ

Gahuumsa fee’uumsaan:አዲስ አበባ

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaa