ChinetAlle- Logistics Technology Solution
Galmee Tajaajilamtoota Kuusaa Odeeffannoo Tajaajila Fee’insaa Kan ChinetAlle

*Guutamu Kan Qaban

Gargaarsa Hundaaf Lakkoofsa Kanaan nuf Bilbilaa 0986002911

*
*
*
*
*
*
*