banner

Tajaajilamaa ta’uuf galma’aaSeensa tajaajilamaa

fee'uumsa adda addaa fee’uumsaaf galma’an

Koodii Addaa:1175

Goosa fee’uumsaan: ሲሚንቶ

Ka’uumsa fee’uumsaan: ደርባ

Gahuumsa fee’uumsaan:ባህር ዳር

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1174

Goosa fee’uumsaan: ገብስ

Ka’uumsa fee’uumsaan: አዳማ

Gahuumsa fee’uumsaan:ጎንደር

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1173

Goosa fee’uumsaan: ስሚንቶ

Ka’uumsa fee’uumsaan: ዳንጎቴ

Gahuumsa fee’uumsaan:ባህርዳር

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1172

Goosa fee’uumsaan: ሲሚንቶ

Ka’uumsa fee’uumsaan: ደርባ

Gahuumsa fee’uumsaan:ጦር ሀይሎች አዲስ አበባ

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1171

Goosa fee’uumsaan: ስሚንቶ

Ka’uumsa fee’uumsaan: ደርባ

Gahuumsa fee’uumsaan:ደሴ

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1170

Goosa fee’uumsaan: ከሰል

Ka’uumsa fee’uumsaan: ደምበጫ

Gahuumsa fee’uumsaan:አዲስ አበባ

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1169

Goosa fee’uumsaan: ስሚንቶ

Ka’uumsa fee’uumsaan: ዳንጎቴ

Gahuumsa fee’uumsaan:ባህር ዳር

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1165

Goosa fee’uumsaan: ስሚንቶ

Ka’uumsa fee’uumsaan: ሙገር

Gahuumsa fee’uumsaan:ባህርዳር

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1166

Goosa fee’uumsaan: ስሚንቶ

Ka’uumsa fee’uumsaan: ዱከም

Gahuumsa fee’uumsaan:ባህርዳር

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1168

Goosa fee’uumsaan: ስሚንቶ

Ka’uumsa fee’uumsaan: አዲስ አበባ

Gahuumsa fee’uumsaan:ባህርዳር

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaa