banner

Tajaajilamaa ta’uuf galma’aaSeensa tajaajilamaa

fee'uumsa adda addaa fee’uumsaaf galma’an

Koodii Addaa:1188

Goosa fee’uumsaan: የአፈር ማዳበሪያ

Ka’uumsa fee’uumsaan: ሞጆ

Gahuumsa fee’uumsaan:ጋይንት

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1189

Goosa fee’uumsaan: 10000 ሊትር ሮቶ

Ka’uumsa fee’uumsaan: አዲስ አበባ

Gahuumsa fee’uumsaan:አላማጣ

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1187

Goosa fee’uumsaan: ስሚንቶ

Ka’uumsa fee’uumsaan: ዳንጎቴ

Gahuumsa fee’uumsaan:ደብረማርቆስ

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1185

Goosa fee’uumsaan: ሰሚንቶ

Ka’uumsa fee’uumsaan: ታጠቅ አዲስ አበባ

Gahuumsa fee’uumsaan:ባህርዳር

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1186

Goosa fee’uumsaan: ስሚንቶ

Ka’uumsa fee’uumsaan: ታጠቅ

Gahuumsa fee’uumsaan:አዲስ አበባ

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1181

Goosa fee’uumsaan: ሲሚንቶ

Ka’uumsa fee’uumsaan: ደርባ

Gahuumsa fee’uumsaan:ጎንደር

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1180

Goosa fee’uumsaan: ኖራ ድንጋይ

Ka’uumsa fee’uumsaan: ዝዋይ

Gahuumsa fee’uumsaan:ባህርዳር

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1179

Goosa fee’uumsaan: ድንች

Ka’uumsa fee’uumsaan: አዲስ አበባ

Gahuumsa fee’uumsaan:መቀሌ

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1177

Goosa fee’uumsaan: ስሚንቶ

Ka’uumsa fee’uumsaan: ሙገር

Gahuumsa fee’uumsaan:ባህርዳር

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1176

Goosa fee’uumsaan: ኖራ ድንጋይ

Ka’uumsa fee’uumsaan: ዝዋይ

Gahuumsa fee’uumsaan:ባህርዳር

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaa