banner

Tajaajilamaa ta’uuf galma’aaSeensa tajaajilamaa

fee'uumsa adda addaa fee’uumsaaf galma’an

Koodii Addaa:1199

Goosa fee’uumsaan: ሲሚንቶ

Ka’uumsa fee’uumsaan: ዳንጎቴ

Gahuumsa fee’uumsaan:ባህርዳር

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1198

Goosa fee’uumsaan: ጁስ

Ka’uumsa fee’uumsaan: አዲስ አበባ

Gahuumsa fee’uumsaan:ድሬዳዋ

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1196

Goosa fee’uumsaan: ስሚንቶ

Ka’uumsa fee’uumsaan: ዳንጎቴ

Gahuumsa fee’uumsaan:ደብረማርቆስ

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1197

Goosa fee’uumsaan: ስሚንቶ

Ka’uumsa fee’uumsaan: አዲስ አበባ

Gahuumsa fee’uumsaan:እስቴ

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1195

Goosa fee’uumsaan: ሲሚንቶ

Ka’uumsa fee’uumsaan: ዳንጎቴ

Gahuumsa fee’uumsaan:ባህርዳር

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1194

Goosa fee’uumsaan: ስሚንቶ

Ka’uumsa fee’uumsaan: ዳንጎቴ

Gahuumsa fee’uumsaan:እንጅባራ

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1193

Goosa fee’uumsaan: ስሚንቶ

Ka’uumsa fee’uumsaan: ዳንጎቴ

Gahuumsa fee’uumsaan:ባህርዳር

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1192

Goosa fee’uumsaan: ስሚንቶ

Ka’uumsa fee’uumsaan: ዳንጎቴ

Gahuumsa fee’uumsaan:እስቴ

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1190

Goosa fee’uumsaan: ሲሚንቶ

Ka’uumsa fee’uumsaan: ዳንጎቴ

Gahuumsa fee’uumsaan:ባህር ዳር

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1191

Goosa fee’uumsaan: ኦሞ ሳሙና

Ka’uumsa fee’uumsaan: ዱከም

Gahuumsa fee’uumsaan:ባህር ዳር

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaa