banner

Tajaajilamaa ta’uuf galma’aaSeensa tajaajilamaa

fee'uumsa adda addaa fee’uumsaaf galma’an

Koodii Addaa:1210

Goosa fee’uumsaan: ሽንኩርት

Ka’uumsa fee’uumsaan: አዲስ አበባ

Gahuumsa fee’uumsaan:ባህርዳር

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1209

Goosa fee’uumsaan: ፌሮ ብረት

Ka’uumsa fee’uumsaan: ጅቡቲ

Gahuumsa fee’uumsaan:አዲስ አበባ

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1207

Goosa fee’uumsaan: ስሚንቶ

Ka’uumsa fee’uumsaan: አዲስ አበባ

Gahuumsa fee’uumsaan:እስቴ

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1208

Goosa fee’uumsaan: ኮንቴነር

Ka’uumsa fee’uumsaan: ድሬዳዋ

Gahuumsa fee’uumsaan:ጅቡቲ

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1205

Goosa fee’uumsaan: ስሚንቶ

Ka’uumsa fee’uumsaan: ዳንጎቴ

Gahuumsa fee’uumsaan:ባህርዳር

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1204

Goosa fee’uumsaan: ስሚንቶ

Ka’uumsa fee’uumsaan: ዳንጎቴ

Gahuumsa fee’uumsaan:ባህርዳር

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1203

Goosa fee’uumsaan: ብረት ልሙጥ

Ka’uumsa fee’uumsaan: ጅቡቲ

Gahuumsa fee’uumsaan:አዲስ አበባ

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1202

Goosa fee’uumsaan: ሸቀጣሸቀጥ በኮንቴነር

Ka’uumsa fee’uumsaan: ጅቡቲ ፍሪዞን

Gahuumsa fee’uumsaan:አዲስ አበባ

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1200

Goosa fee’uumsaan: ጉሎ

Ka’uumsa fee’uumsaan: ቢራዩ

Gahuumsa fee’uumsaan:ጅቡቲ

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1201

Goosa fee’uumsaan: ጉሎ

Ka’uumsa fee’uumsaan: ቡራዩ

Gahuumsa fee’uumsaan:ጅቡቲ

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaa