banner

Tajaajilamaa ta’uuf galma’aaSeensa tajaajilamaa

fee'uumsa adda addaa fee’uumsaaf galma’an

Koodii Addaa:1219

Goosa fee’uumsaan: ስሚንቶ

Ka’uumsa fee’uumsaan: ዳንጎቴ

Gahuumsa fee’uumsaan:ደባርቅ

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1220

Goosa fee’uumsaan: ባቄላ

Ka’uumsa fee’uumsaan: አዲስ አበባ

Gahuumsa fee’uumsaan:ባህርዳር

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1216

Goosa fee’uumsaan: ጉሎ

Ka’uumsa fee’uumsaan: አዳማ

Gahuumsa fee’uumsaan:ጅቡቲ

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1217

Goosa fee’uumsaan: መኖ

Ka’uumsa fee’uumsaan: አዲስ አበባ

Gahuumsa fee’uumsaan:እረፕቲ

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1218

Goosa fee’uumsaan: ስሚንቶ

Ka’uumsa fee’uumsaan: አዲስ አበባ

Gahuumsa fee’uumsaan:እስቴ

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1215

Goosa fee’uumsaan: አኩሪ አተር

Ka’uumsa fee’uumsaan: ቡራዩ

Gahuumsa fee’uumsaan:ጅቡቲ

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1211

Goosa fee’uumsaan: ኮይል

Ka’uumsa fee’uumsaan: ጅቡቲ

Gahuumsa fee’uumsaan:ሰበታ

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1212

Goosa fee’uumsaan: የኢሌክትሪክ እቃ

Ka’uumsa fee’uumsaan: አዲስ አበባ

Gahuumsa fee’uumsaan:ደብረብርሃን

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1213

Goosa fee’uumsaan: ኮንቴነር

Ka’uumsa fee’uumsaan: ሞጆ

Gahuumsa fee’uumsaan:ጅቡቲ

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1214

Goosa fee’uumsaan: አኩሪ አተር

Ka’uumsa fee’uumsaan: ቡራዩ

Gahuumsa fee’uumsaan:ጅቡቲ

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaa