banner

Tajaajilamaa ta’uuf galma’aaSeensa tajaajilamaa

fee'uumsa adda addaa fee’uumsaaf galma’an

Koodii Addaa:1232

Goosa fee’uumsaan: ባቄላ

Ka’uumsa fee’uumsaan: አዲስ አበባ

Gahuumsa fee’uumsaan:መተማ

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1229

Goosa fee’uumsaan: ጉሎ

Ka’uumsa fee’uumsaan: ቡራዩ

Gahuumsa fee’uumsaan:ጅቡቲ

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1227

Goosa fee’uumsaan: በርበሬ

Ka’uumsa fee’uumsaan: አዲስ አበባ

Gahuumsa fee’uumsaan:ደሴ

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1228

Goosa fee’uumsaan: ሽንኩርት

Ka’uumsa fee’uumsaan: አዲስ አበባ

Gahuumsa fee’uumsaan:ሚዛን

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1226

Goosa fee’uumsaan: ሰሊጥ

Ka’uumsa fee’uumsaan: ሁመራ

Gahuumsa fee’uumsaan:አዲስ አበባ

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1225

Goosa fee’uumsaan: ስሚንቶ

Ka’uumsa fee’uumsaan: አዲስ አበባ

Gahuumsa fee’uumsaan:ባህርዳር

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1224

Goosa fee’uumsaan: የቤት እቃዎች

Ka’uumsa fee’uumsaan: አዲስ አበባ ሽሮ ሜዳ

Gahuumsa fee’uumsaan:ደምበጫ

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1223

Goosa fee’uumsaan: ብረት ልሙጥ

Ka’uumsa fee’uumsaan: ጅቡቲ

Gahuumsa fee’uumsaan:አዲስ አበባ

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1222

Goosa fee’uumsaan: ጉሎ

Ka’uumsa fee’uumsaan: ቡራዩ

Gahuumsa fee’uumsaan:ጅቡቲ

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1221

Goosa fee’uumsaan: ሬንጅ

Ka’uumsa fee’uumsaan: ሞጆ

Gahuumsa fee’uumsaan:ያቤሎ

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaa