banner

Tajaajilamaa ta’uuf galma’aaSeensa tajaajilamaa

fee'uumsa adda addaa fee’uumsaaf galma’an

Koodii Addaa:1054

Goosa fee’uumsaan: ማዳበሪያ

Ka’uumsa fee’uumsaan: አዲስ አበባ

Gahuumsa fee’uumsaan:XXXXXXX

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1049

Goosa fee’uumsaan: ስሚንቶ

Ka’uumsa fee’uumsaan: ከደርባ

Gahuumsa fee’uumsaan:ባህር ዳር

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1050

Goosa fee’uumsaan: ስሚንቶ

Ka’uumsa fee’uumsaan: ከደርባ

Gahuumsa fee’uumsaan:ደብረ ማርቆስ

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaaKoodii Addaa:1048

Goosa fee’uumsaan: የታሸጉ ውሃ

Ka’uumsa fee’uumsaan: አዲስአበባ ዙሪያ መናገሻ

Gahuumsa fee’uumsaan:ደቡብ ኦሞ ዞን ሐመር ወረዳ ቱርሚ ከተማ

Odeeffannoo Dabalataa Ilaaluuf: Kana tuqaa