banner

ደንበኛ ለመሆን ይመዝገቡየተጠቃሚ መግቢያ

ለመጫን የተመዘገቡ የጭነት ዝርዝሮች

መለያ ኮድ:1154

የጭነቱ አይነት: ፌሮ ብረት

የጭነቱ መነሻ: ዱከም

የጭነቱ መዳረሻ:ባህርዳር

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1153

የጭነቱ አይነት: ስሚንቶ

የጭነቱ መነሻ: አዲስ አበባ

የጭነቱ መዳረሻ:ባህርዳር

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1152

የጭነቱ አይነት: ስሚንቶ

የጭነቱ መነሻ: ኢስት ሴመንት

የጭነቱ መዳረሻ:ቁንዝላ

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1150

የጭነቱ አይነት: ስሚንቶ

የጭነቱ መነሻ: ሆለታ

የጭነቱ መዳረሻ:ባህርዳር

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1151

የጭነቱ አይነት: ማሾ

የጭነቱ መነሻ: አዲስ አበባ

የጭነቱ መዳረሻ:ጅቡቲ

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1149

የጭነቱ አይነት: ሲሚንቶ

የጭነቱ መነሻ: አዲስ አበባ

የጭነቱ መዳረሻ:ባህር ዳር

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1148

የጭነቱ አይነት: ኮይል

የጭነቱ መነሻ: ጅቡቲ

የጭነቱ መዳረሻ:ሰበታ

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1147

የጭነቱ አይነት: Xxxxxxx

የጭነቱ መነሻ: Wellega

የጭነቱ መዳረሻ:Djibutii

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1145

የጭነቱ አይነት: ስኳር

የጭነቱ መነሻ: ጅቡቲ ፍሪዞን

የጭነቱ መዳረሻ:አዲስ አበባ

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1143

የጭነቱ አይነት: አኩሪ አተር

የጭነቱ መነሻ: ባህርዳር

የጭነቱ መዳረሻ:ጅቡቲ

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑ