banner

ደንበኛ ለመሆን ይመዝገቡየተጠቃሚ መግቢያ

ለመጫን የተመዘገቡ የጭነት ዝርዝሮች

መለያ ኮድ:1054

የጭነቱ አይነት: ማዳበሪያ

የጭነቱ መነሻ: አዲስ አበባ

የጭነቱ መዳረሻ:XXXXXXX

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1049

የጭነቱ አይነት: ስሚንቶ

የጭነቱ መነሻ: ከደርባ

የጭነቱ መዳረሻ:ባህር ዳር

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1050

የጭነቱ አይነት: ስሚንቶ

የጭነቱ መነሻ: ከደርባ

የጭነቱ መዳረሻ:ደብረ ማርቆስ

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1048

የጭነቱ አይነት: የታሸጉ ውሃ

የጭነቱ መነሻ: አዲስአበባ ዙሪያ መናገሻ

የጭነቱ መዳረሻ:ደቡብ ኦሞ ዞን ሐመር ወረዳ ቱርሚ ከተማ

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑ