banner

ደንበኛ ለመሆን ይመዝገቡየተጠቃሚ መግቢያ

ለመጫን የተመዘገቡ የጭነት ዝርዝሮች

መለያ ኮድ:1087

የጭነቱ አይነት: ወረቀት

የጭነቱ መነሻ: ባህር ዳር

የጭነቱ መዳረሻ:ደርባ

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1088

የጭነቱ አይነት: ዘይት

የጭነቱ መነሻ: አዲስ አበባ

የጭነቱ መዳረሻ:ዲላ

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1089

የጭነቱ አይነት: ዘይት

የጭነቱ መነሻ: አዲስ አበባ

የጭነቱ መዳረሻ:ቡታ ጅራ

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1086

የጭነቱ አይነት: ቦሎቄ

የጭነቱ መነሻ: አዳማ

የጭነቱ መዳረሻ:ጂቡቲ

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1084

የጭነቱ አይነት: ስኳር

የጭነቱ መነሻ: አዲስ አበባ

የጭነቱ መዳረሻ:ጎንደር

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1085

የጭነቱ አይነት: ዘይት

የጭነቱ መነሻ: አዲስ አበባ

የጭነቱ መዳረሻ:ባህር ዳር

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1083

የጭነቱ አይነት: ጨው

የጭነቱ መነሻ: አፍዴራ (አፋር)

የጭነቱ መዳረሻ:አዲስ አበባ

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1082

የጭነቱ አይነት: ስንዴ

የጭነቱ መነሻ: አዳማ

የጭነቱ መዳረሻ:ጅማ

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1079

የጭነቱ አይነት: ስንዴ

የጭነቱ መነሻ: ድሬ ዳዋ

የጭነቱ መዳረሻ:ወረታ

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1080

የጭነቱ አይነት: ስኳር

የጭነቱ መነሻ: ዉጫሌ

የጭነቱ መዳረሻ:አዳማ ፤ አዲስ አበባ

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑ