banner

ደንበኛ ለመሆን ይመዝገቡየተጠቃሚ መግቢያ

ለመጫን የተመዘገቡ የጭነት ዝርዝሮች

መለያ ኮድ:1144

የጭነቱ አይነት: ጉሎ

የጭነቱ መነሻ: አዲስ አበባ

የጭነቱ መዳረሻ:ጅቡቲ

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1140

የጭነቱ አይነት: ዱቄት

የጭነቱ መነሻ: አዲስ አበባ

የጭነቱ መዳረሻ:ቦረና

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1141

የጭነቱ አይነት: የእርዳታ ቁሳቁስ

የጭነቱ መነሻ: አዲስ አበባ

የጭነቱ መዳረሻ:ቦረና

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1142

የጭነቱ አይነት: የእርዳታ ቁሳቁስ

የጭነቱ መነሻ: አዲስ አበባ

የጭነቱ መዳረሻ:ቦረና

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1138

የጭነቱ አይነት: ውሃ

የጭነቱ መነሻ: አዲስ አበባ

የጭነቱ መዳረሻ:ሰመራ

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1139

የጭነቱ አይነት: ውሃ

የጭነቱ መነሻ: አዲስ አበባ

የጭነቱ መዳረሻ:ሎጊያ

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1136

የጭነቱ አይነት: ፕላምፕሌት

የጭነቱ መነሻ: አዲስ አበባ

የጭነቱ መዳረሻ:ባህርዳር

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1135

የጭነቱ አይነት: ስሚንቶ

የጭነቱ መነሻ: ዳንጎቴ

የጭነቱ መዳረሻ:ባህርዳር

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1131

የጭነቱ አይነት: ጨው

የጭነቱ መነሻ: አዲስ አበባ

የጭነቱ መዳረሻ:ደምበጫ

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1130

የጭነቱ አይነት: ጨው

የጭነቱ መነሻ: ሰመራ

የጭነቱ መዳረሻ:ደብረማርቆስ

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑ