banner

ደንበኛ ለመሆን ይመዝገቡየተጠቃሚ መግቢያ

ለመጫን የተመዘገቡ የጭነት ዝርዝሮች

መለያ ኮድ:1240

የጭነቱ አይነት: ገብስ

የጭነቱ መነሻ: ሻሸመኔ

የጭነቱ መዳረሻ:አዲስ አበባ

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1239

የጭነቱ አይነት: ስንዴ

የጭነቱ መነሻ: አዳማ

የጭነቱ መዳረሻ:መቀሌ

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1237

የጭነቱ አይነት: የኮንስትራክሽን እቃ በ ኮንቴነር

የጭነቱ መነሻ: ሞጆ

የጭነቱ መዳረሻ:ባህር ዳር

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1238

የጭነቱ አይነት: አፈር የመንገድ ስራ

የጭነቱ መነሻ: አፋር

የጭነቱ መዳረሻ:አፋር

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1236

የጭነቱ አይነት: ሰሊጥ

የጭነቱ መነሻ: ጎንደር

የጭነቱ መዳረሻ:ጅቡቲ

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1235

የጭነቱ አይነት: ስሚንቶ

የጭነቱ መነሻ: ዳንጎቴ

የጭነቱ መዳረሻ:አሶሳ

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1234

የጭነቱ አይነት: ባቄላ

የጭነቱ መነሻ: ናዝሬት

የጭነቱ መዳረሻ:ጎንደር

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1233

የጭነቱ አይነት: የድንጋይ ከሰል

የጭነቱ መነሻ: አዲስ አበባ

የጭነቱ መዳረሻ:መቀሌ

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1230

የጭነቱ አይነት: የማዳበሪያ ጥሬ እቃ

የጭነቱ መነሻ: አዲስ አበባ

የጭነቱ መዳረሻ:ባህርዳር

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑመለያ ኮድ:1231

የጭነቱ አይነት: ዱቄት

የጭነቱ መነሻ: አዲስ አበባ

የጭነቱ መዳረሻ:አዲስ አበባ

ዝርዝር መረጃ ለማየት: ይህን ይጫኑ